Stave Design

Trym A. Stave

hverdagen enkler

MENY:
menybunn

Trykksaker

i alle formater og farger er vår proffesjon.

Vi lager det meste fra idé til ferdig produkt:
- Aksidens trykksaker; visittkort, brevark og konvolutter...
- Reklame; annonser, flyveblader, brosjyrer...
- Reklamemateriell; kulepenner, lightere, krus, etiketter...
- Utstillinger; plakater, bannere, messestands...

Produktprofilering
Bildemanipulering
Reklamemateriell
Emballasjedesign
Firmaprofilering
Årsrapporter
Illustrasjoner
Konvolutter
Web design
Utstillinger
Logodesign
Tidskrifter
Visittkort
Annonser
Brosjyrer
Etiketter
Scanning
Plakater
Teksting
Visualer
Brevark
Blader
Aviser
Foto
Skilt
m.m.